Hiển thị một kết quả duy nhất

-48%
-57%
-44%
-53%
-53%
-53%
-66%
-55%
-53%
-53%
-53%
-53%
-53%